Byens ældste pensionistklub

Praktiske informationer

Når du bestiller en rejse/tur

Ture og rejser betales ved tilmelding eller som beskrevet i vores rejseprogram.

Betaling af rejser/ture

Ved tilmelding til rejser med hotelophold betales et depositum. Ved afbud gælder rejsebranchens almindelige bestemmelser, hvorfor det tilrådes at tegne en rejseforsikring.

Ved afbud til endagsture inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 25 kr. i omkostninger.

Bemærk: Ingen betalinger af ture/rejser på kontorets åbningsdag i januar.

Kontoret holder lukket den 13. juli 2022.

Krav til deltagelse

Du skal være selvhjulpen for du kan deltage i turene!

Opsamlingssteder

Der er busopsamlling ved Sct. Jørgens Park ved nr. 89-91 (bemærk kun 3 timers parkering) samt på Skyttemarksvej overfor GHR. Mødetiden er 15 minutter før afgang.

Sct. Jørgens Park

Skyttemarksvej